Projektový den 17.10.2019 – činnost zásahové jednotky