Projektový den pro žáky 1. ročníků

Žáci obou tříd prvního ročníku navštívili v rámci projektového dne, konaného dne 25.4.2024, stanici Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje v Hradci Králové na nábřeží U Přívozu a středisko letecké záchranné služby v Hradci Králové.
Na hasičské stanici se seznámili nejen s organizací, technikou a vybavením profesionálních hasičů, ale i s taktickými postupy při zásahu. Vyzkoušet si mohli i samotné hašení.
Ve středisku LZS jim pilot představil vrtulník, umožnil jeho prohlídku a vysvětlil možnosti využití při záchraně lidského života. Jeho výklad doplnil zdravotnický záchranář, který jim navíc ukázal biobox a  popsal činnost Biohazard týmu Zdravotnické záchranné  služby Královéhradeckého kraje a postupy při převozu a ošetřování pacienta s vysoce nakažlivou nemocí. Žáci si poté pod vedením dalšího záchranáře zopakovali zásady při poskytování první pomoci a prohlédli si vybavení vozu rychlé zdravotnické pomoci.