Projektový den pro žáky 2. ročníků

Zorientovat se, zachovat klid a chladnou hlavu bylo hlavní náplní projektového dne, konaného na stanici Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje v Rychnově nad Kněžnou.
Žáci druhého ročníku si společně se zástupcem ředitelky školy alespoň na chvíli vyzkoušeli, jak se člověk cítí v neznámém prostředí, navíc zakouřeném s minimální viditelností, a přitom musí najít správnou cestu „ven“. Umělý stres ještě navyšovaly nepříjemné zvuky a stroboskopické efekty. Všichni tuto zkoušku zvládli a šťastně se dostali ven, přestože ke konci cesty už jim bylo pořádné horko.
Před samotným absolvováním Klecového polygonu navíc prošli zátěžovým fyzickým testem, konkrétně simulací kladivových úderů a lezením po žebříku.
Mimo tuto aktivitu bylo možné si prohlédnout hasičskou stanici i veškerou techniku na stanici, jelikož právě probíhaly zkoušky techniky.
Děkujeme za skvělý zážitek!