Školení – aktivní střelec ve škole

Dne 3. 4. 2024 se pro 1. – 3. ročníky konalo školení o aktivním střelci ve školách.

Kdo je aktivní střelec? Jedná se o nebezpečného pachatele, který volí použití zbraně proti jiným osobám k dosažení svých cílů. Obvykle jde o jednotlivce, může se ale také jednat o skupinu pachatelů. Nemá zábrany pro jakékoliv chování s cílem zabít nebo zranit co největší počet osob.

Cílem školení bylo seznámit žáky se základními principy a postupy nutnými k přežití útoku střelce. Školení vedl Mgr. J. Kverek, bývalý policista a současný preventista městské policie HK.