ODBORNÁ EXKURZE VE VĚZNICI JIŘICE

Věznice Jiřice 2023 – odborná exkurze